Skriv omtale
×
Rating

  Send omtale
  hva skal til for å få lån

  Hva skal til for å få lån?

  Ifølge finansavtaleloven er långivere og banker pliktig til å vurdere låntakerens betalingsevne og pliktig til å fraråde om lån om personen trolig vil få problemer med tilbakebetalingen. Grunnlaget for kredittvurdering er kredittrapporten som långivere henter hos Bisnode eller andre lignende kredittbyråer. Det er derfor de som bestemmer om du kan låne penger eller ikke. Kort sagt så skal Finansforetaket beregne din evne til å betjene lånet basert på din inntekt og alle relevante utgifter, herunder renter, avdrag på lån og normale utgifter til livsopphold.

  Her kommer en liten liste på hvilke faktorer i dine kredittopplysninger som avgjør om du kan låne penger.

  Dette avgjør om du kan låne penger:

  1. Inntekten din. Kreditt-rapporten viser hvordan din seneste inntekt ser ut. Dette er i all hovedsak tatt ut i fra din likning fra året før.
  2. Din arbeidssituasjon. De fleste banker som tilbyr personlige lån krever at du har en fast jobb om du skal låne penger.
  3. Andre lån: Om du har mange andre lån så vil dette påvirke negativt. Det kan være studielån, billån, boliglån, kredittlån eller andre forbrukslån. Ettersom andre lån vil påvirke din potensielle evne til tilbakebetaling av nytt lån. Bankene sjekker at du totalt sett ikke har lån tilsvarende mer enn 5 ganger årsinntekten din.
  4. Medlånetager. Hvis du har delt boliglån med din samboer og denne personen også har en inntekt vil dette innvirke positivt. Dette fordi at bankene tar hensyn til at alle husholdningsutgifter blir delt på dere to. F.eks husleie og strøm. Om din partner ikke har inntekt vil dette veie negativt da bankene tar hensyn til at du må forsørge begge.
  5. Sivilstatus og barn. Barn koster penger, så om du har barn som bor hjemme vil dette ha en negativ innvirkning på din lånesøknad. Om et eller flere barn er i slutten av tenårene og er i arbeid kan dette veie positivt.
  6. Gjeld og kreditthistorie har stor innvirkning. Har du betalingsanmerkninger fra før er dette ikke et positivt signal for banken.
  7. Hvis du har gjeld hos namsmannen, inkasso og betalingsanmerkning så synes dette klart og tydelig i en kredittrapport. Om dette er tilfellet så vil din lånesøknad bli avslått. Det finnes banker som kan tilby lån med betalingsanmerkning, men disse krever sikkerhet i for eksempel bolig.

  Tips! Du kan selv se hvor mye du har i usikret gjeld som kredittkort og lån uten sikkerhet i Gjeldsregisteret sin innsynstjeneste.

  Britt Pedersen
  Av Britt Pedersen
  30 mai 2023
  • Gratis tjeneste
  • Uforpliktende sammenligning
  • Oversiktlig