Skriv omtale
×
Rating

  Send omtale
  Hvor mye kan jeg låne?

  Hvor mye kan jeg låne?

  For alle som tar opp lån er det et behov, i alle fall et opplevd behov, for penger. Og etter man har funnet ut av om det er mulig å låne blir ofte neste spørsmål: Hvor mye kan jeg låne?

  Det finnes et hav av svaralternativer på dette spørsmålet. Alle avhenger av deg, betalingshistorikken din, inntekt og eksisterende gjeldssituasjon når du skal låne penger. I tillegg er det også stor forskjell på forskjellige långivere og hvilken risiko de er villige til å ta når de godkjenner lån.

  I denne artikkelen har vi forsøkt å bryte ned informasjonen du trenger for å vurdere hvor mye du har mulighet til å låne. I tillegg tar vi også for oss et annet viktig spørsmål, spesielt med tanke på lån uten sikkerhet. Dette handler om hvor mye du egentlig bør låne.

  Lånebeløp, betalingsevne og kredittsjekk

  Som nevnt over vil det maksimale lånebeløpet en långiver vil godkjenne til deg avhenge av en rekke forskjellige faktorer. Den absolutt viktigste er kredittsjekken som gjennomføres når du søker om lånet.

  En kredittsjekk er en i stor grad automatisert sjekk av kredittopplysningene dine. Samtlige tilbydere av forbrukslån i Norge gjennomfører disse sjekkene. Her ser de på kreditthistorikken din, men spesielt etter aktive inkassosaker eller registrerte betalingsanmerkninger.

  Dersom du har en betalingsanmerkning registrert på deg vil du få avslag på lånesøknaden din, både til lån med og uten sikkerhet. Da vil altså svaret på hvor mye du kan låne være lik 0.

  På lån med og uten sikkerhet må inntektsnivået ditt være forsvarlig i relasjon til ønsket lånebeløp. Denne balansegangen kalles for betalingsevnen din og vil avgjøre hvor mye du får innvilget i boliglån, forbrukslån eller kredittramme på kredittkort.

  Så mye kan du låne i lån med sikkerhet

  Med tanke på boliglån er tommelfingerregelen at du kan låne inntil 85% av boligens verdi. Dette forutsetter selvfølgelig at du kan stille med de resterende 15 prosentene i egenkapital.

  Det betyr imidlertid ikke at du vil få innvilget et lån på 8.5 millioner kroner så lenge du har 1.5 millioner i egenkapital. Banken vil alltid gjøre en vurdering av betalingsevnen din når du søker om lånet.

  Altså vil lånet også avhenge av inntektsnivået ditt. Dette må alltid være høyt nok til å kunne bære de månedlige avdragene lånet kommer med. Her vil det også gjøres en beregning av effektiv rente og eventuelle rentesvingninger.

  Det er imidlertid verdt å nevne at et lån med sikkerhet har en forholdsvis lav risiko, både for låntaker og långiver. Hovedandelen av lånet er sikret i boligens, bilens eller hyttas verdi. Derfor har banken også mulighet til å låne ut større lånebeløp så lenge inntektsnivået ditt kan bære det.

  Så mye kan du låne i lån uten sikkerhet

  Lån uten sikkerhet i Norge kalles også for forbrukslån og tilbys på inntil 500.000 kroner. På disse lånene vil faktisk inntektsnivået ditt ha enda mer å si enn i lån med sikkerhet.

  Dette kan enkelt forklares med at lån uten sikkerhet er svært risikofylte for både långiver og låntaker. Långiver tar ingen pant i noen av eiendelene dine. Dermed står inntekten din alene som vurderingsgrunnlag for banken.

  Derfor kommer også forbrukslån med betraktelige rentekostnader. Når banken tar en større risiko må dette reflekteres et sted, og det kommer i form av høy rente. Det er vanlig at denne ligger på mellom 15% og 20% på markedet.

  Altså tar banken høyde både for lånebeløpet i seg selv og rentekostnadene det vil påløpe seg. Hvor mye du kan låne i lån uten sikkerhet vil derfor avhenge mye av den effektive renten du får tilbud om.

  Rentetilbud er alltid individuelt

  På bakgrunn av denne informasjonen sier det også seg selv at rentetilbudet du mottar alltid vil være individuelt. Banken gjør en vurdering av deg som lånsøker, beregner risikoen for å godkjenne lånet, og kommer dermed frem til et effektivt rentetilbud.

  Fordi rente har så mye å si for hvor mye du kan låne, både med og uten sikkerhet, bør du alltid forsøke å få denne så lav som mulig. Det kan være lurt å benytte seg av en anbudsside til dette formålet. Med denne tjenesten mottar du flere lånetilbud med én søknad og kan dermed sammenligne renter.

  Når vi snakker om en lav effektiv rente på forbrukslån kan du tenke at alt under 20% er bra og alt under 15% er veldig bra. Husk imidlertid på at rentetilbudet alltid vil avhenge av lånebeløpet ditt. Et større lånebeløp vil gi en lavere rente, og visa versa.

  På lån med sikkerhet bør du forsøke å skaffe deg en rente på under 3%. Bare noen få promille kan betyr flere tusen kroner i rentekostnader i året på større boliglån. Bruk en sammenligningsside for å finne ut av hva som blir billigst med hensyn til hvor mye du kan låne.

  Tips til å vurdere egen låneevne

  For å være så godt informert som mulig før du starter lånesøknadsprosessen bør du gjøre en vurdering av din egen låneevne. Det er flere måte du kan gjøre dette på.

  Først og fremst bør du fremskaffe kredittopplysningene dine. Dette gjør du helt gratis ved å kontakte et av kredittopplysningsbyråene i Norge. De har plikt til å oppgi lignings- og kreditthistorikken din uten å ta betalt for det.

  Når du har denne informasjonen tilgjengelig kan du begynne å kikke på hvilke lån som er aktuelle for deg. Dette vil som nevnt avhenge i stor grad av inntekten din. Gjør en rask beregning av hvor mye penger du har til overs etter gjeld og faste utgifter er betalt.

  Dette beløpet vil være et overslag av den månedlige betalingsevnen din. Da kan du altså kikke på hvor mye du kan låne hos de forskjellige långiverne som er aktuelle for deg. Men det er også viktig å vurdere hvor mye du kan låne opp mot hvor mye du bør låne.

  Hvor mye bør du låne?

  Det er ingen som kjenner privatøkonomien din slik du gjør. Enda så mye informasjon som potensielle långivere kan hente ut har de fortsatt ikke full oversikt. De vet ikke hva det gjennomsnittlige forbruket ditt er – eller hvor mye du bruker på mat i uka.

  Før du tar opp et lån er det derfor viktig at du gjør en grundig vurdering av din egen økonomi. Hvor mye har du realistisk sett kapasitet til å betjene i måneden?

  Vi mennesker har lett for å idealisere den økonomiske situasjon hvis vi ønsker å få til noe; kjøpe bolig, reise på ferie, eller pusse opp. Men husk på at i praksis kan dette bli vanskelig å gjennomføre. Derfor er det viktig at du er ærlig med deg selv før du søker om et lån.

  Det er også en god idé å gi deg selv en god del slingringsmonn. Hvis noe uventet skulle skje med privatøkonomien din, eller rentemarkedet endrer seg, har du dermed litt ekstra sikring.

  • Gratis tjeneste
  • Uforpliktende sammenligning
  • Oversiktlig